Organlar

Genel Kurul

AVUKATLAR

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin FEYZİOĞLU 
Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan CANDURAN
Enstitü Başkanı Av. Nazlı Didem MOĞOLKOÇ
Enstitü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Can Umut ÇİNER
Enstitü Başkan Yardımcısı Av. Cemal YILDIZ
Enstitü Başkan Yardımcısı Av. Hikmet İŞLER
Enstitü Genel Sekreteri Av. Gündüz DİNÇER
Enstitü Genel Sekreter Yrd. Prof. Dr. Erhan BÜKEN
Enstitü Saymanı Av. Eray TOPRAK
Üye Av. Dr. Hakan KIZILARSLAN
Üye Av. Ayşegül DALKIR KAHVECİ
Üye Av. Murat ÇEKİÇ
Üye Av. Fennur GÜÇLÜ
Üye Av.M.Emin Seçkin ARIKAN
Üye Av. Uğur UZER
Üye Av. Ömer ESİRGEMEZ
Üye Av. Ünsal AKTAŞ
Üye Av. Sema AKSOY
Üye Av. Erol ARAS
Üye Av. Hikmet İŞLER
Üye Av. Kürşat KARACABEY
Üye Av. Vahdet ÖZLER
Üye Av. Türker TOK
Üye Av. Arslan TEMEL
Üye Av. Ersin SOYBAŞ
Üye Av. Jülide SOYBAŞ
Üye Av. Özlem BİLGİLİOĞLU
Üye Av. Ali ALTAY
Üye Av. Nimet Handan DOĞAN
Üye Av. Cemal YILDIZ
Üye Av. Eray TOPRAK
Üye Av. Sinem ÜSTÜN ERDOĞAN
Üye Av. Gündüz DİNÇER

 

AKADEMİSYENLER

Prof. Dr. Hayrettin ÖKÇESİZ

 

Ankara Üni. Huk. Fak Prof.Dr. Muharrem ÖZENProf.Dr. Şebnem AKİPEK

Doç.Dr.  Devrim GÜNGÖR

Ankara Üni. SBF Prof.Dr. Arif KOCAMANDr. Fahri BAKIRCI          TBMM Kanunlar Kararlar Gn. Md.lüğü.

Doç. Dr. Can Umut CİNER

Başkent Üni. Huk. Fak. Prof. Dr. Erhan BÜKEN
Çankaya Üni. Huk. Fak. Prof.Dr. Erzan ERZURUMLUOĞLU

Prof. Dr. Doğan SOYASLAN

Yrd.Doç.Dr. Emel BADUR

Yrd.Doç. Dr. Gamze TURAN BAŞARA

Gazi Üni. Huk. Fak. Prof.Dr. Ender Ethem ATAY
Viyana Üni Dr. Neval OĞAN BALKIZ
Hacettepe Üni. Huk. Fak. Prof. Dr. Ali Murat ÖZDEMİR

Yrd. Doç. Dr. Muammer KETİZMEN

Atılım Üni. Huk. Fak. Doç. Dr. Şeref İBA

 

Yönetim Kurulu

 Enstitü Başkanı Av.Nazlı Didem MOĞOLKOÇ
 Enstitü Başkan Yardımcısı Av.Cemal YILDIZ
 Enstitü Başkan Yardımcısı Av.Hikmet İŞLER
 Enstitü Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Can Umut ÇİNER
 Enstitü Genel Sekreteri Av.Gündüz DİNÇER
 Enstitü Genel Sekreter Yrd. Prof.Dr.Erhan BÜKEN
 Enstitü Saymanı Av.Eray TOPRAK

 

Bilim ve Danışma Kurulu

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof.Dr. Hüseyin ALTAŞ

Prof.Dr. Ahmet KILIÇOĞLU

Prof.Dr. Süha TANRIVER

Prof.Dr. Kemal ŞENOCAK

Prof.Dr. Hasan Seçkin OZANOĞLU

Doç.Dr. Selin ESEN

 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Prof.Dr. Birgül Ayman GÜLER

 

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dekan Prof.Dr. Kudret GÜVEN

Prof.Dr. Zeki HAFIZOĞULLARI

 

Danıştay Önceki Başsavcısı

Turgut Candan

 

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof.Dr. Rıza AYHAN

 

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Müslüm AKINCI

 

TBMM İdari Teşkilatı

Doç. Dr. Şeref İBA

 

Yargıtay Onursal 1. Başkan Vekili – Onursal Hukuk Genel Kurul Üyesi

Erdal SANLI