“Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in iptali istemli dava dilekçesi” indirmek için lütfen tıklayınız.