Yasa İzleme Enstitüsü Yapay Zeka Hukuku Merkezi ABEM’de toplandı.

Ankara Barosu bünyesinde Türkiye’de bir ilk olarak kurulan Yasa İzleme Enstitüsü bünyesinde, yine Türkiye’de bir ilk olarak kurulan Yapay Zeka Hukuku Merkezi’nin tanıtım ve tanışma yemeği, 28.03.2019 tarihinde Ankara Barosu Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi. Yapay Zeka Hukuku Merkezi Başkanı Av. Ali Altay, Merkez Başkan Yardımcısı Av. Fennur Güçlü, Merkez üyeleri Av. Nimet Handan Doğan, Av. Bahadır Han Gürsul ve Stj. Av. Egecan Ormancı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen yemeğe, Yasa İzleme Enstitüsü Başkanı Av. Murat Çekiç, Başkan Yardımcısı Av. Julide Soybaş ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Can Umut Çiner, çok sayıda akademisyen, uzman ve avukattan oluşan Merkez Danışma Kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Tanıtım toplantısında; alanında multidisipliner çalışmalar yapma anlamında Türkiye’de bir ilk olma niteliği taşıyan Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü Yapay Zeka Hukuku Merkezi’nin, yapay zekanın tanımı, mahiyeti, geleceği, bireyler ve toplum üzerindeki mevcut ve olası etkileri ile sonuçlanması konusunda çalışmalar yapılarak kamuoyunun çok yönlü olarak aydınlatılmasına ve bu alanda ulusal ve uluslararası mevzuat altyapısının oluşturulmasına katkı sağlanmaya çalışılacağı, Yapay Zeka Hukuku Merkezi’nin bu konuda hazırlanan rapor ve benzeri nitelikteki ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili tüm kurum ve kuruluşlara ulaştırılacağı ve sonucunun takipçisi olacağı belirtildi.