Yasa İzleme Enstitüsü Eğitim Dairesi ABEM’de toplandı.

Yasa İzleme Enstitüsü Eğitim Dairesi Prof. Dr. Erdal Onar, Prof. Dr. Ece Göztepe, Prof. Dr. Rıza Türmen, Av. Musa Toprak ile birlikte Ankara Barosu Eğitim Merkezinde 21.03.2019 günü toplandı.

Eğitim Dairesi Divanı Av. Revşan Deniz Çobanoğlu, Av. Hasan Hüseyin Alparslan ve Av. Duygu Şekerci tarafından düzenlenen etkinliğe Ankara Barosu Başkanı Av. Erinç Sağkan, Yasa İzleme Enstitüsü Başkanı Av. Murat Çekiç ve Yasa İzleme Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fahri Bakırcı’da katıldılar.

Oldukça verimli geçen etkinlikte Eğitim Dairesinin yeni döneme ilişkin planlamaları konuşuldu.