Yapay Zeka Hukuku Merkezi

Daire
Başkanı
Av. Ali ALTAY
Daire
Başkan Yardımcısı
Av. Fennur GÜÇLÜ
Daire
Sekreteri
Av. Bahadır Han GÜRSUL
ÜyeAv. Nimet Handan DOĞAN
ÜyeStj. Av. Egecan ORMANCI
Üye
Üye
Üye
Üye

DANIŞMA KURULU

ÜyeProf. Dr. Haydar BULGAK
Uygulamalı Matematik, Nano Teknoloji
ÜyeProf. Dr. İshak ÖZKAN
Psikiyatri, Sosyal Psikoloji
ÜyeProf. Dr. FEYZİ ULUĞ
Eğitim Yönetimi
ÜyeProf. Dr. Ayhan AYDIN
Eğitim Psikolojisi
ÜyeProf. Dr. Ali Murat ÖZDEMİR
Kamu Hukuku, Teknoloji İnsan İlişkileri
ÜyeProf. Dr. Recep TAYFUN
İletişim, Algı Yönetimi
ÜyeDoç. Dr. Turan ÇAKIR
Eğitim ve Teknoloji
ÜyeDr. Halide Nihal AÇIKGÖZ
Adli Bilimler
ÜyeDoç. Dr. Seval KUL
Biyoistatistik
ÜyeDoç. Dr. Fahri BAKIRCI
Yasa Yapma Tekniği
ÜyeDr. Sedat ÇAL
İdare Hukuku
ÜyeDr. Mustafa Kemal DOĞRU
Makro İktisat, Ekonomi Politik
ÜyeDr. Ali Osman ÇIBIKDİKEN
Matematik, Bilgisayar Bilimleri
ÜyeKamil KARATEPE
Maliye, Mali Mevzuat
ÜyeHakan TOPALOĞLU
Savunma Sanayi
ÜyeDr. Cem GÜLLÜOĞLU
Coğrafi Bilgi Sistemleri, Şehir Planlama
ÜyeNermin TAŞCIOĞLU
Eğitim Teftişi, Kamu Sendikaları
ÜyeSevim KUL
Avukat, Arabulucu
ÜyeTaha YAYCI
Matematik, Yazılım, Teknik Danışman
ÜyeDr. Ferah GÜÇLÜ YILMAZ
Felsefe, Eğitim Yönetimi ve Denetimi
ÜyeProf. Dr. Halil BAŞAR
Üroloji, Tıp Hekimi
ÜyeDr. Öğretim Üyesi Merve ALTINBAŞ
Hukuk Tarihi
ÜyeDr. Mehmet Ali OLPAK
Yüksek Enerji Fiziği
ÜyeHüseyin ATEŞ
Yapay Zeka Bağlamında Uluslararası Ceza Hukuku
ÜyeDoç. Dr. Ahmet Ata ÖZÇİMEN
Moleküler Onkoloji ve Kanser Kök Hücre
ÜyeDr. Şeyda ERTEKİN
Bilgisayar Mühendisliği, Yapay Zeka
ÜyeAyhan GÜNEŞ
Yapay Zeka ve Çeviribilim
Üye

Üyeİlayda SUER
Yapay Zeka
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye