Organlar

Yönetim Kurulu 

Enstitü Başkanı Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL
Enstitü Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Abbas KILIÇ
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Gündüz DİNÇER
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hikmet İŞLER
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BİÇER
Enstitü Genel Sekreteri Av. Ekin KIRAL
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Serdar HIZIR

Genel Kurul

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç SAĞKAN
Ankara Barosu Başkanı Av. Mustafa KÖROĞLU
Üye Av. Murat ÇEKİÇ
Üye Av. Jülide SOYBAŞ
Üye Av. Ünsal AKTAŞ
Üye Av. Bülent DAĞSALI
Üye Av. Uğur UZER
Üye Av. Kürşat KARACABEY
Üye Av. Ayşegül DALKIR KAHVECİ
Üye Av. Nazlı Didem MOĞULKOÇ
Üye Av. Fennur GÜÇLÜ
Üye Av. Cemal YILDIZ
Üye Av. Özlem BİLGİLİOĞLU
Üye Av. Kemal Çağrı DEREKAYA
Üye Av. Vahdet ÖZLER
Üye  Av. Eray TOPRAK
Üye Av. Arslan TEMEL
Üye Av. Ersin SOYBAŞ
Üye Av. Ali ALTAY
Üye Av. Mehmet Sena TAŞDAN
Üye Av. İsmail Can ÇAKIR
Üye Av. Öyküsu ERYILMAZ
Üye Av. Nusret SENEM
Üye


Üye

Av. Erkin ETİKE


Av. Enver Başar AKDOĞAN

AKADEMİSYENLER

Üye Prof. Dr. Recep TAYFUN

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi

Üye Doç. Dr. Ozan ERGÜL

TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Üye Prof. Dr. Muharrem ÖZEN

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Üye Prof. Dr. Şebnem AKİPEK

TED Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Üye Prof. Dr.  Devrim GÜNGÖR

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Üye Prof. Dr. Arif KOCAMAN

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Üye Prof. Dr. Erhan BÜKEN

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

Üye Prof. Dr. Erzan ERZURUMLUOĞLU

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Üye Doç. Dr. Emel BADUR

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Üye Dr. Öğr. Üyesi Gamze TURAN BAŞARA

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Üye Prof. Dr. Ender Ethem ATAY

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Üye Dr. Neval OĞAN BALKIZ

Viyana Üniversitesi

Üye Prof. Dr. Ali Murat ÖZDEMİR

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Üye Dr. Öğr. Üyesi Muammer KETİZMEN

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Üye Doç. Dr. Şeref İBA

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

Üye Dr. Mustafa BİÇER
Üye Dr. Öğr. Üyesi Abbas KILIÇ

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Bilim ve Danışma Kurulu

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Hüseyin ALTAŞ

Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU

Prof. Dr. Süha TANRIVER

Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK

Prof. Dr. Hasan Seçkin OZANOĞLU

Doç. Dr. Selin ESEN

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Prof. Dr. Birgül Ayman GÜLER

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Kudret GÜVEN

Prof. Dr. Zeki HAFIZOĞULLARI

Danıştay Önceki Başsavcısı

Turgut Candan

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Rıza AYHAN

Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Müslüm AKINCI

TBMM İdari Teşkilatı

Doç. Dr. Şeref İBA