OHAL KOMİSYONU PANELİMİZ


Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü tarafından düzenlenen 685 Sayılı KHK Kapsamında Kurulan OHAL Komisyonu Paneli, 16 Şubat 017 Perşembe günü Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde (ABEM) gerçekleştirildi.
Panelin açış konuşmasını, Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran’ın yaptı. Hakan Canduran, şunları söyledi:
“23 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 685 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereğinde Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemlerini İnceleme Komisyonu kurulmuş oldu.
İlginç bir komisyon olduğunu düşünüyorum. Sayın hocalarım bu konuda çok detaylı bilgiler verecekler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yönünden nasıl bir değerlendirme olacağını da zannediyorum hocalarımız bize anlatacaklar.
Komisyonun süresinin iki yıl olarak belirlendiğini görüyorum. Bana OHAL’in en az iki yıl daha devam edeceği hissiyatı veriyor.
Komisyon kararlarına karşı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından belirlenecek Ankara İdare Mahkemesi’nde ancak dava açılabilecek. Doğal yargıç ilkesi yerlerde süründürülmüş vaziyette.
Yargı denetimi kapsamında olup olmadığı tartışılan KHK’larla yapılan bu düzenlemelerin yine yargı denetiminde nasıl bırakılacağını; sadece kurulan bu komisyonun vereceği kararlarla mı yargıya taşınabileceğini gösteriyor; bunu tartışmak gerektiğini düşünüyorum.
Bence bu bir kaçma, bir kaçış. Ama bu benim şahsi fikrim. Avrupa Konseyi organlarının hak ihlalleri konusundaki baskılarından, AİHM’nin Türkiye üzerinde yapacağı baskılardan kaçmak için kurulmuş bir görüntü komisyonu olduğunu düşünüyorum.”
Moderatörlüğünü Yasa İzleme Enstitüsü Başkan Yardımcısı Av. Hikmet İşler’in üstlendiği panele, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Günday, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Güngör ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerem Altıparmak konuşmacı olarak katıldı.
Yoğun ilgi gören paneli, Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeleri Av. Kemal Koranel ve Av. Birgül Tavşan Kayıran da izledi.