Eğitim Dairesi

Daire
Başkanı
Av. Revşan Deniz ÇOBANOĞLU
Daire
Başkan Yardımcısı
Av. Hasan Hüseyin ALPARSLAN
Daire
Sekreteri
Av. Duygu ŞEKERCİ

AKADEMİSYENLER

ÜyeProf. Dr. Erdal ONAR
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
ÜyeProf. Dr. Rıza TÜRMEN
Eski AİHM Yargıcı
ÜyeProf. Dr. Metin GÜNDAY
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi
ÜyeProf. Dr. Ece GÖZTEPE
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
ÜyeAv. Musa TOPRAK
Ankara Barosu