BİLİRKİŞİLİK KANUNU PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü tarafından düzenlenen Bilirkişilik Kanunu Paneli, 10 Mayıs 2016 Salı günü Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde (ABEM) yapıldı.

Açış konuşmasını Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü Başkanı Av. Dr. Mehmet Savaş Özdağ’ın yaptığı paneli, Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Av. Fennur Güçlü yönetti.

Panele, Ankara 33. İş Mahkemesi Hakimi ve YARSAV Genel Sekreteri Leyla Köksal, Bilkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Büken, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Devrim Güngör, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Göksu ve Ankara Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kurulu Başkanı Av. Çiğdem Yorulmaz, konuşmacı olarak katıldı.