AVUKATLIK KANUNU YÖNETMELİĞİ İNCELEMESİ

ANKARA BAROSU

YASA İZLEME KURULU’NA

Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 4. maddesinde yapılan değişiklikte önceki halinden farklı olarak baroya kayıt için “staj bitim belgesi” istenmemektedir. Baroya kayıt olmak isteyen stajını başka bir baroda yapmışsa başka baroda stajını yaptığını belgelemesi gerekir. Eğer bu belge istenmeyecekse o takdirde başvuruyu alan baro eğer stajın yapıldığı baroyu biliyorsa o baro ile bilmiyorsa Türkiye Barolar Birliği ile yazışma yapmak zorunda kalabilir. Bu sebeple staj bitim belgesinin yönetmelikten çıkartılması yerinde olmamıştır.

Avukatların barolara şikâyet edilmesinde para alınması hak arama özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Barolara yapılan şikâyetlerin önemli bir bölümü hukuki dayanaktan yoksun ve bilgisizlikten kaynaklanmaktadır. Ancak mesleğin etik kuralları ile bağdaşmayan işler yapan avukatların gerekli disiplin soruşturmasından geçirilmesi için yapılan bu şikâyetlerin tek tek incelenip karara bağlanması gerekir. Avukatlar hakkındaki iddiaların tamamen araştırılması gerek yargıya güvenin gerekse avukatlık mesleğine güvenin sağlanması için son derece önemlidir. Bu sebeple yapılacak başvurulardan para alınmaması gerekir.