AVUKAT TUTMA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN BAŞSAVCILIĞA YAZILMASI İSTENEN YAZI İÇİN DİLEKÇE

 ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA SUNULMAK ÜZERE YASA İZLEME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI’NA

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinin üçüncü fıkrası;

“Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir” hükmünü içermektedir.

İstanbul Barosu bu kanun hükmünü uygulatmak amacıyla İstanbul Valiliği ve Defterdarlığı ile ortak hareket ederek sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu olanların bir avukatla sözleşme yapmalarını sağlayarak birçok avukatın bu hüküm kapsamında müvekkil çevresi edinmesini sağlamıştır.

Bu kanun hükmünün uygulanması için önce Ankara Valiliği ve Defterdarlığı’na bu kanun hükmünü hatırlatır bir yazı ile başvurulacaktır. Yazıda İstanbul Barosu’nun İstanbul Valiliği ve Defterdarlığı ile yaptığı çalışma anlatılacak ve Defterdarlığın aynı çalışmayı yapması talep edilecektir. Buna göre Defterdarlık Ankara’da faaliyet gösteren Türk Ticaret Kanunu’nun 272. maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatiflerine yazı göndererek sözleşme yaptıkları avukatları ve bu avukatlara kestikleri makbuz örneklerini kendilerine iletmelerini isteyecektir. Aynı yazıda kanunen sözleşmeli avukat tutma zorunluluğunun yerine getirilmemesi durumunda Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verileceği de yazılı olacaktır.  

Defterdarlığın bu talebimizi kabul etmemesi üzerine Ankara Ticaret Odası’ndan Türk Ticaret Kanunu’nun 272. maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatiflerinin adresleri alınıp sözleşmeli avukatlarının Ankara Barosu’na bildirilmesi istenecek, sözleşmeli avukatı olmayanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu araştırma altı ayda bir tekrar edilerek sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğunun uygulanması sağlanacaktır.

                                                                                                 AVUKAT

                                                                                  BÜLENT NURİ KURDOĞLU