İCRA VE İFLAS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kamuoyunda 7. Yargı paketi olarak bilinen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında.

“İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” 09/03/2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştur.

Teklifin Adalet Komisyonundaki görüşmelerine 15/03/2023 tarihinde başlanılmış olup, Teklif 16/03/2023 tarihinde Komisyonda kabul edilmiştir.

Teklifin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerine 27/03/2023 tarihinde başlanılmış olup, Teklif 28/03/2023 tarihinde Genel Kurulda kabul edilmiştir.

Kanunla 18 farklı kanunda değişiklik yapılmakta ve Teklif, 1’i geçici madde olmak üzere toplam 45 maddeden oluşmaktadır. Ekte yer alan PDF dökümanda karşılaştırma tablosu yer almaktadır.

7. Yargı Paketi karşılaştırma tablosu

İSTİNAF MAHKEMELERİ PANELİ COŞKULU BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü tarafından düzenlenen İstinaf Mahkemeleri Paneli, 16 Haziran 2016 Perşembe günü Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde (ABEM) yapıldı.

Açış konuşmasını Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran’ın yaptığı panelin moderatörlüğünü, Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Av. Dr. Hakan Kızılarslan üstlendi.

Yoğun ilgi gören panele, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feridun Yenisey ve Yargıtay 15. Hukuk Dairesi Üyesi Adem Albayrak konuşmacı olarak katıldı.

Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Cemalettin Gürler, panel konuşmacılarına teşekkür plaketi verdi.

BİLİRKİŞİLİK KANUNU PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü tarafından düzenlenen Bilirkişilik Kanunu Paneli, 10 Mayıs 2016 Salı günü Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde (ABEM) yapıldı.

Açış konuşmasını Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü Başkanı Av. Dr. Mehmet Savaş Özdağ’ın yaptığı paneli, Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Av. Fennur Güçlü yönetti.

Panele, Ankara 33. İş Mahkemesi Hakimi ve YARSAV Genel Sekreteri Leyla Köksal, Bilkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Büken, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Devrim Güngör, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Göksu ve Ankara Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kurulu Başkanı Av. Çiğdem Yorulmaz, konuşmacı olarak katıldı.

YASAMA OKULU VE MODEL PARLAMENTO EĞİTİMİ’NE KATILANLAR SERTİFİKALARINI TÖRENLE ALDILAR

Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü ve Hukuk Fakülteleri ile İşbirliği Kurulu tarafından düzenlenen Yasama Okulu ve Model Parlamento Eğitimi, 30 – 31 Ocak – 6 Şubat 2016 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Yasama Okulu ve Model Parlamento Eğitimi’ni başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını, 17 Şubat 2016 Çarşamba günü Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran verdi.

Ankara Barosu Eğitim Merkezi’ndeki (ABEM) sertifika törenine, Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. M. Emin Seçkin Arıkan, Genel Sekreteri Av. Erinç Sağkan, Saymanı Av. Mahmut Karatekin, Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Mesut Sönmez, Av. Nihan Eken ve Av. Demir Akan da hazır bulundu.

İSTİNAF MAHKEMELERİ PANELİ COŞKULU BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü tarafından düzenlenen İstinaf Mahkemeleri Paneli, 22 Şubat 2016 Pazartesi günü Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde (ABEM) yapıldı.

Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran’ın yönettiği panele, Ankara 1. Ticaret Mahkemesi Başkanı İlker Koçyiğit, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Devrim Güngör, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tolga Akkaya ve Ankara Barosu’ndan Av. Ender Dedeağaç konuşmacı olarak katıldı.

OHAL KOMİSYONU PANELİMİZ

Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü tarafından düzenlenen 685 Sayılı KHK Kapsamında Kurulan OHAL Komisyonu Paneli, 16 Şubat 017 Perşembe günü Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde (ABEM) gerçekleştirildi.

Panelin açış konuşmasını, Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran’ın yaptı. Hakan Canduran, şunları söyledi:

“23 Ocak 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 685 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereğinde Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemlerini İnceleme Komisyonu kurulmuş oldu.

İlginç bir komisyon olduğunu düşünüyorum. Sayın hocalarım bu konuda çok detaylı bilgiler verecekler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yönünden nasıl bir değerlendirme olacağını da zannediyorum hocalarımız bize anlatacaklar.

Komisyonun süresinin iki yıl olarak belirlendiğini görüyorum. Bana OHAL’in en az iki yıl daha devam edeceği hissiyatı veriyor.

Komisyon kararlarına karşı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından belirlenecek Ankara İdare Mahkemesi’nde ancak dava açılabilecek. Doğal yargıç ilkesi yerlerde süründürülmüş vaziyette.

Yargı denetimi kapsamında olup olmadığı tartışılan KHK’larla yapılan bu düzenlemelerin yine yargı denetiminde nasıl bırakılacağını; sadece kurulan bu komisyonun vereceği kararlarla mı yargıya taşınabileceğini gösteriyor; bunu tartışmak gerektiğini düşünüyorum.

Bence bu bir kaçma, bir kaçış. Ama bu benim şahsi fikrim. Avrupa Konseyi organlarının hak ihlalleri konusundaki baskılarından, AİHM’nin Türkiye üzerinde yapacağı baskılardan kaçmak için kurulmuş bir görüntü komisyonu olduğunu düşünüyorum.”

Moderatörlüğünü Yasa İzleme Enstitüsü Başkan Yardımcısı Av. Hikmet İşler’in üstlendiği panele, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Günday, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Güngör ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerem Altıparmak konuşmacı olarak katıldı.

Yoğun ilgi gören paneli, Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeleri Av. Kemal Koranel ve Av. Birgül Tavşan Kayıran da izledi.