ANAYASANIN 59. MADDESİ VE BİREYSEL BAŞVURU HAKKI

Yrd. Doç. Dr. Ozan ERGÜL

TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi

1982 Anayasası’nda son gerçekleşen değişiklik 6214 sayılı Kanunla yapılmıştır. 17 Mart 2011 tarihinde kabul edilen bu anayasa değişikliği hakkında kanun ile birlikte Anayasa’nın “Sporun geliştirilmesi” kenar başlığını taşıyan 59. maddesinin kenar başlığı “Sporun geliştirilmesi ve tahkim” olarak değiştirilmiş ve maddeye bir fıkra eklenmiştir. Söz konusu fıkrada şu düzenlemeye yer verilmektedir: “Spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabilir. Tahkim kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamaz.” 

Devamını okumak için lütfen tıklayınız