AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASİNA DAİR KANUN TASARİSİNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Av. Gündüz DİNÇER 

 GİRİŞ 

İnceleme konusu kanun tasarısı, Bakanlar Kurulunca 26.6.2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sevkedilmiştir. 

Tasarı, incelenmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 28.6.2013 tarihinde esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, tali olarak da Adalet; İçişleri; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Savunma Komisyonlarına havale edilmiştir.

Devamını okumak için lütfen tıklayınız