AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI BİR AFETTİR VE TÜM YURTTAŞLARIN MÜLKİYETİ RİSK ALTINDADIR – GENEL DEĞERLENDİRME

“Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı” Bir Afettir ve Tüm Yurttaşların Mülkiyeti Risk Altındadır – Genel Değerlendirme’yi indirmek için lütfen tıklayınız.