YASA İZLEME ENSTİTÜSÜ 6. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ

Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü’nün 6. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Zorunlu Arabuluculuk Paneli, 1 Haziran 2017 Perşembe Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde (ABEM) gerçekleştirildi.

Panelin açış konuşmalarını, Yasa İzleme Enstitüsü Başkanı Av. Nazlı Didem Moğolkoç ve Ankara Barosu Başkan Yardımcısı Av. Erinç Sağkan yaptı. Av. Erinç Sağkan, şöyle konuştu:

“Bugün, Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü’nün 6’ncı kuruluş yıldönümünü kutluyoruz.

Baromuz bünyesinde 1 Haziran 2011 tarihinde kurulan Yasa İzleme Enstitüsü, avukatlar ve değişik disiplinlere mensup akademisyenlerden oluşan geniş kadrolu bir yapıya sahiptir. Kanun yapma tekniğini akademik anlayışla çalışan tek kurumdur. Yasa İzleme Enstitüsü’nün kurulduğu tarihten bu yana başarıyla yürüttüğü faaliyetler nedeniyle emeği geçen herkese içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Yasa İzleme Enstitüsü’nün kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, yeni bir kanun tasarısı ile gündeme gelen ‘zorunlu arabuluculuk’ kavramını ele alacağız.

Artık hepimiz, alternatif bir çözüm yolu olan arabuluculuk kavramına aşina olduk, uygulayıcısı haline geldik. Arabuluculuk, taraflara zamandan kazandırması, uzun süren yargılama süreçlerine girilmeksizin en az giderle sonuca ulaştırması bakımından her geçen gün daha çok insan tarafından kullanılan bir çözüm yolu haline gelmektedir.

Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan ve 25 Mayıs 2015 tarihinde Meclis Başkanlığı’na sunulan İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı ile arabuluculuk, iş hukuku kaynaklı uyuşmazlıklarda dava şartı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kanun tasarısı ile iş yargısında zorunlu hale gelecek arabuluculuğun hukuk hayatına neler getireceğini; arabuluculuğun zorunlu hale gelmesinin avukatlık meslek faaliyetlerine etkilerini; zorunlu arabuluculuk sonrasında tarafların dava konusu haline getirdikleri hukuki meselelerdeki rollerini ve benzeri konuları birazdan sayın katılımcılarımızla birlikte değerlendireceğiz.

Şimdi sözü değerli konuşmacılara bırakıyor ve hepinize saygılarımı sunuyorum.”

TBMM’ye sunulan İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı’yla iş hukuku kaynaklı uyuşmazlıklarda dava şartı haline gelecek olan zorunlu arabuluculuk konusu masaya yatırıldığı panelin moderatörlüğünü, Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Yasa İzleme Enstitüsü Genel Kurul Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emel Badur üstlendi.

Panele, Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Yasa İzleme Enstitüsü Genel Kurul Üyesi Prof. Dr. Recep Tayfun, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Göksu, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ulaş Baysal ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi Başkanı İzzet Yeşilkaya konuşmacı olarak katılacak.

Paneli, Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ayşe Köseyener de izledi.