2577 SAYILI İYUK’NUN 28. MADDESİNİN 4. FIKRASINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK (ORTADAN KALDIRMA) TEKLİFİ ANAYASA’YA AYKIRIDIR

“2577 Sayılı İYUK’nun 28. Maddesinin 4. Fıkrasına İlişkin Değişiklik (Ortadan Kaldırma) Teklifi Anayasa’ya Aykırıdır” indirmek için lütfen tıklayınız.