1086 SAYILI HUMK 409. MADDESİ İLE 6100 SAYILI HMK 320/4 MADDESİNİN DERHAL UYGULAMA İLKESİ BAĞLAMINDA ORTAYA ÇIKARDIĞI FARKLILIKLARIN UYGULAMADAKİ YANSIMALARI

Av. Hale YILDIRIM

GİRİŞ

Daha önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzda birçok konuda değişiklikler yapılmıştır ve başta kanunun ismi de değiştirilerek 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu değişiklikler yapılırken mevcut kanunda daha önceden var olan ama yapılan değişiklik ile eski kanun zamanındaki ihtiyacı karşılamayan ya da eski düzenlemeye göre daha az karşılayan hükümler, uygulamada birtakım aksaklılara ve sorunlara neden olmuştur. Bununla beraber uygulamada zaman geçtikçe ortaya çıkacak ve karşılaşılacak olan sorunlar daha da artacaktır.

İleride yasaya eklenmesi gereken ya da eski uygulamaya dönülmesini gerektiren ihtiyaç alanları ortaya çıkacaktır. Bu konuda karşılaşılan en önemli sorunlardan bir tanesi HMK öncesi açılan davaların müracaata kalması ve 6100 sayılı kanun yürürlüğe girdikten sonra davanın takipsizliği nedeniyle tekrar müracaata kalması halinde mahkemeler tarafından davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi durumudur.

Devamını okumak için lütfen tıklayınız