Yasa İzleme Enstitüsü

22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesinin Anayasa’nın 2., 10., 17., 20., 90. ve 153. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talepli olarak İstanbul 8. Aile Mahkemesi tarafından yapılan 2022/155 Esas sayılı itiraz yolu başvurusunda, kadın ve erkek arasında kuralla öngörülen farklı muamelenin nesnel ve makul bir temele dayanmaması sebebiyle eşitlik ilkesini ihlal ettiği tespit edilmiş ve başvuru, 22.02.2023 gün ve 2023/38 Karar sayılı karar ile kabul edilerek, 187. maddenin birinci ve ikinci cümlesinin iptaline karar verilmiştir. Karar 28.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/04/20230428-9.pdf

İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında
Kanunla 18 farklı kanunda değişiklik yapılmakta ve 1’i geçici madde olmak üzere toplam 45 maddeden oluşmaktadır. Ekte yer alan PDF dökümanda karşılaştırma tablosu yer almaktadır.
7. Yargı Paketi karşılaştırma tablosu

Türkiye Barolar Birliği Yasa İzleme Merkezi ve Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü tarafından ortaklaşa olarak “27. Yasa Döneminde TBMM’nin Çalışma Düzeni” konulu sempozyum düzenlenecektir.

Enstitü Sosyal Medya Hesapları

Önİzleme Dairemiz Yargı Reformu Stratejisi Belgesini İnceledi.
Rapora Ulaşmak İçin Tıklayınız.


Anayasa Mahkemesinin ve AİHM’nin önemli kararlarının özetleri ve hak ihlali bazlı istatistikleri çok yakında web sitemizde aylık raporlar halinde yayınlanacaktır.


Avukatlar İçin AYM-AİHM Kabul Edilebilirlik Rehberi
E-Kitap olarak yayınlanmıştır.


ESNEK ÇALIŞMA MODELLERİ VE UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR
İncelemesi yayınlanmıştır.


İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞLETMEDEN KAYNAKLANAN SEBEPLERLE GEÇERLİ FESHİNDE İŞTEN ÇIKARILACAK İŞÇİNİN BELİRLENMESİ (SOSYAL SEÇİM)
İncelemesi yayınlanmıştır.KAMUYA AÇIKLIK/ŞEFFAFLIK İLKESİ İHLALİ KAPSAMINDA BİR MUAMMA: DOĞU EKSPRESİ
İncelemesi yayınlanmıştır.


12 ŞUBAT 2019 SALI GÜNÜ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ TARAFINDAN TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULMUŞ OLAN CEZA MUHAKEMESİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİNE GENEL BİR BAKIŞ
İncelemesi yayınlanmıştır.