Özelleştirme İşlemlerinin İptali Kararları Bağlamında İptal Kararlarının Uygulanmaması Sorunu’nu indirmek için lütfen tıklayınız