KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN VE UYGULAMASINDA KARŞILAŞILACAK SORUNLAR PANELİ YAPILDI

Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü tarafından düzenlenen Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Uygulamasında Karşılaşılacak Sorunlar Paneli, 13 Nisan 2017 Perşembe günü Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde (ABEM) yapıldı.

Panelin açış konuşmalarını, Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ayşe Köseyener ve Yasa İzleme Enstitüsü Başkanı Av. Nazlı Didem Moğulkoç yaptı.

Moderatörlüğünü Yasa İzleme Enstitüsü Genel Sekreteri Av. Gündüz Dinçer’in üstlendiği panele, Başkent Üniversitesi Adlı Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Büken, Hacettepe Üniversitesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muammer Ketizmen, İstanbul Barosu’ndan Av. Nedim Nesim Morhayim ve Yasa İzleme Enstitüsü Önizleme ve Uygulama Takip Dairesi Üyesi Av. Bülent Dağsalı konuşmacı olarak katıldı.

TARİH: 13 Nisan 2017
YER: ABEM