İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ, RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Av. Esra GELENER

GİRİŞ 

Son yıllarda artan meslek hastalıkları, iş kazaları ile, neticesinde meydana gelen ölümler ve kalıcı hasarlar sebebiyle 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Uygulanması Hakkında yönetmelikler hazırlanmış ve Kanun 30.06.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Her geçen yıl artan ve özellikle 2010 ve 2011 yıllarında azımsanamayacak rakamlara ulaşan iş kazaları ve meslek hastalıkları istatistiklerine bakıldığında; 

Sadece 2010 yılında 533 meslek hastalığı ve 62.903 iş kazası  meydana gelmiş; 1.454 çalışan bu hastalıklar ve iş kazaları sonucunu hayatını kaybetmiştir. 

 2011 yılında 69.277 iş kazası meydana gelmiş ; bu iş kazaları sonucunda  1.700 işçi hayatını kaybetmiş, 2.093 işçi de iş göremez hale gelmiştir. Yine 2011 yılında 697 de meslek hastalığı meydana gelmiş bu meslek hastalığı sebebiyle 10 işçi hayatını kaybetmiştir. Yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bu rakamların yüksekliği ile meslek hastalıklarının tamamının, iş kazalarının da %98 inin engellenebilir olması sebebiyle mevcut kanunun düzenlenme zorunluluğu doğmuştur. 

6331 sayılı Kanun ve beraberinde getirilen yönetmelikler ile işverenlere büyük sorumluluklar yüklenmiş, özel sektör-kamu ayrımı gözetilmemiş iş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda düzenlenmiştir. 

Devamını okumak için lütfen tıklayınız