İDARİ YARGI KARARLARINI HİÇ UYGULAMAMAK, MUVAZAALI UYGULAMAK YA DA İDARİ YARGI KARARLARINI ETKİSİZLEŞTİRMEK GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK SUÇUNU DEĞİL, “EZİYET-} İŞKENCE” SUÇUNU OLUŞTURUR.

İdari Yargı Kararlarını Hiç Uygulamamak, Muvazaalı Uygulamak Ya da İdari Yargı Kararlarını Etkisizleştirmek Görevi Kötüye Kullanmak Suçunu Değil, “Eziyet-} İşkence” Suçunu Oluşturur. İndirmek için lütfen tıklayınız.