İdari Yargı Kararlarını Hiç Uygulamamak, Muvazaalı Uygulamak Ya da İdari Yargı Kararlarını Etkisizleştirmek Görevi Kötüye Kullanmak Suçunu Değil, “Eziyet-} İşkence” Suçunu Oluşturur. İndirmek için lütfen tıklayınız.