İDARİ [ÖZELLEŞTİRME] İŞLEM(LERİN)İN İPTALİ VE BU İŞLEMLERE DAYALI OLARAK TESİS EDİLEN YA DA BU İŞLEMLERİN MÜDAHALE ETTİĞİ ÖZEL HUKUK İŞLEMLERİNİN AKIBETİ (GRİ ALAN)

“İdari [Özelleştirme] İşlem(Lerin)in İptali ve Bu İşlemlere Dayalı Olarak Tesis Edilen ya da Bu İşlemlerin Müdahale Ettiği Özel Hukuk İşlemlerinin Akıbeti (Gri Alan)” indirmek için lütfen tıklayınız.