EKONOMİK VE SOSYAL DURUM ARAŞTIRMASI KAVRAM VE UYGULAMASININ İNCELENMESİ

Av. Yasemin OĞUZ

GİRİŞ

Bilindiği üzere “ekonomik ve sosyal durum araştırması” tüm davaların olmazsa olmaz araştırması olup, taşıdığı ve güdülen amaca karşın, özellikle “sosyal” özelliğiyle bir o kadar itibar görmeyen dayanak delillerimizden biridir.

En çok Medeni Hukuk alanında ihtiyaç duyduğumuz bu araştırma/delil, tüm hukuk dallarını ilgilendirmekle birlikte, bugüne dek hiçbir hukuk dalı içinde “delil” olarak düzenlenmemiş, ancak bazı kanun maddelerinde “…ekonomik ve sosyal durumuna göre…” ibaresiyle yapılan atıf sonucu, uygulama içinde kendine yer bulabilmiştir. Bu cümleden olarak, ekonomik ve sosyal durum araştırmasından ne anlaşılması gerektiği, bu araştırmanın kim tarafından ve nasıl yapılacağı hususlarında yasal bir düzenleme de mevcut değildir. 

Devamını okumak için lütfen tıklayınız