BİRLEŞİK KRALLIK VE JAPONYA BÜYÜKELÇİLİKLERİNE ULUSLAR ARASI YARGI KARARLARI İLE İLGİLİ YAZI YAZILMASI DİLEKÇESİ

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA

Anayasamızın 90. maddesi uyarınca Türkiye’nin taraf olduğu uluslar arası antlaşmalar kanun hükmünde ve öncelikle uygulanma zorunluluğundadır. Türkiye, başta AİHM olmak üzere çeşitli uluslar arası yargı mercilerinde gerek vatandaşların bireysel başvurusu gerekse yabancı devletlerin başvurusu üzerine verilen kararların hukuki etkisi altında kalmaktadır. Bu etki iç hukukumuzda yargı kararı ve dayanağını uluslar arası antlaşmalardan alan kanun hükümleri ile kendini göstermektedir. Bu sebeple Yasa İzleme Enstitüsü olarak kanunlarımıza ve yargı kararlarına etkisi olan uluslar arası yargı organlarının verdikleri kararların tam metnine ulaşabilmek ve bunlar üzerinde çalışmalar yapabilmek zorunluluğu doğmuştur.

Söz konusu kararlar sadece enstitümüzün çalışmalarında değil akademisyenlerimizin çalışmalarında da faydalı olacaktır. Bu sebeple Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Ermeni soykırımı iddiası ile yargılanmak üzere Malta adasına götürülen ve yapılan tahkikat neticesinde haklarında takipsizlik kararı verilen 120 Osmanlı Devlet adamı hakkındaki soruşturma dosyasının Birleşik Krallık Devletinden getirtilmesi gerekmektedir. Söz konusu karar başta Avrupa Birliği üyesi ülkelerde birbiri ardınca çıkartılmakta olan ve diplomatik krizlere yol açtığı kadar bu ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın yargılanmasına da neden olan Ermeni Soykırımını inkâr edenlere cezai müeyyideler içeren kanun tekliflerine karşı yapılacak hukuki savunmalar için de önemli bir hukuk metnidir.

Diğer talep ettiğimiz yargı kararı ise Dünya hukuk tarihine geçmiş olması açısından son derece önemlidir. Uzak Doğu Savaş Suçları Mahkemesi’nin vermiş olduğu karar ve bu karara karşı yazılmış olan karşı oy yazısı günümüzde Türkiye’nin komşusu olan ülkelerde meydana gelen ve temelini insan hakları ihlalleri oluşturan olaylarla ilgili emsal nitelikte bir karardır. Sadece Türkiye’nin taraf olduğu uluslar arası yargı organlarının değil taraf olmadığı ancak emsal karar olarak yararlanabilinecek kararlar vermiş olan Türkiye’nin taraf olmadığı diğer uluslar arası yargı kararlarının da temin edilmesi ülkemizin bulunduğu coğrafyada yaşanan gelişmeler açısından önem oluşturmaktadır.