AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU ADINA HAZIRLANAN TÜRK YARGISININ ETKİNLİĞİ VE CEZA ADALET SİSTEMİ BAŞLIKLI RAPOR HAKKINDA DEĞERLENDİRME

“Avrupa Birliği Komisyonu Adına Hazırlanan Türk Yargısının Etkinliği ve Ceza Adalet Sistemi Başlıklı Rapor Hakkında Değerlendirme” indirmek için lütfen tıklayınız.