“5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun (CMK) 309/1 Maddesinin Birinci Fıkrasının Sonuna Açıkça “Derdest Davalar İçin Bozma Yoluna Başvurulamaz” Hükmünün Eklenmesi Teklifine İlişkin Görüşler” okumak için lütfen tıklayınız.